โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้น

งาน Open House 2017


กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันหยุดปีใหม่

วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ

ระบบรับสมัครเรียนผ่าน Online

ประกาศหยุด และเรียนชดเชย

ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2/2560