โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

งาน Open House 2017

เชิญร่วมงาน Open House 2017  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น -16.00 น. 

มีกิจกรรมร่วมบูทโรงเรียน  บูทกลุ่มอาชีพปากเกร็ด บูทบริษัทต่างๆ  กิจกรรมความรู้มากมาย