โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์(รอบแรก) โควตา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์(รอบแรก)
วันที่ 18 มกราคม 2561