โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์(รอบสอง) โควตา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์(รอบสอง)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561