โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน FUTSAL C-League 2017 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โพสเมื่อ 29/10/2017

Gallery