โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

นักเรียนชมรมถ่ายภาพโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพและเข้าร่วมในกิจกรรม งาน Photo Fair 2018 ณ ไบเทค บางนา ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61

โพสเมื่อ 03/12/2018

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ขอขอบคุณ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ที่เปิดโอกาสให้ นักเรียนชมรมถ่ายภาพโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพและเข้าร่วมในกิจกรรม งาน Photo Fair 2018 ณ ไบเทค บางนา ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61

Gallery