โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ข่าวสารและประกาศทั้งหมดจากทางโรงเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  14/11/2018

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชงานติดตั้งไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ  14/11/2018

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล  14/11/2018

เอกสารใบ PAY-IN สำหรับจ่ายค่าเทอม  07/11/2018

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  03/11/2018

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์ ตำแหน่ง English teachers position  10/10/2018

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ  06/10/2018

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม  05/10/2018

เปิดประมูลร้านค้าโรงอาหารทดแทนร้านที่ขอคืนสิทธิ์ 2561  03/10/2018

เปิดประมูลร้านค้าโรงอาหารทดแทนร้านที่ขอคืนสิทธิ์ 2561  17/07/2018

ดาวโหลดใบรับรองแพทย์ สำหรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1  20/05/2018

กำหนดการสำคัญ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561  20/05/2018

ประกาศรับสมัครอาจารย์สอนช่างเชื่อมโลหะ  03/05/2018

รับสมัครครูต่างชาติสำหรับสอนภาษาอังกฤษ  30/04/2018

ระเบียบการห้องเรียนพิเศษ  20/04/2018

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) รอบใหม่เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561  09/04/2018

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) รอบใหม่เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561  09/04/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) รอบใหม่เพิ่มเติ่ม ปีการศึกษา 2561  07/04/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) รอบใหม่เพิ่มเติ่ม ปีการศึกษา 2561  07/04/2018

ประกาศโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบปกติ ปีการศึกษา 2561 ทั้งตัวจริง และ บุคคลสำรอง  20/03/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกระดับ ปวช และปวส ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561  16/03/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561  20/02/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1 ระบบโควตา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561  20/02/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561  16/02/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส. 1)  14/02/2018

เปิดบ้าน ช่างกล ขส.ทบ. 2560 OPEN HOUSE 2017  25/01/2018

แบบฟอร์มนำส่งรายชื่อการสมัครเข้าศึกษาระบบโควตา (รอบสอง ส่งจากโรงเรียนของผู้สมัคร)ประจำปีการศึกษา 2561  23/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และ มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. 1  23/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นนักเรียนใหม่ระดับ ปวช. รอบโควตา (สมัครด้วยตนเอง)  12/01/2018

ชงโคสาร ฉบับ1 ปี 2560 ข่าวสาร กิจกรรมด้านต่างๆของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.  30/10/2017

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  03/11/2018

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  03/11/2018

ข้อมูลรายละเอียด เรื่องห้องเรียนพิเศษ  22/04/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561  16/02/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส. 1)  14/02/2018

แบบฟอร์มนำส่งรายชื่อการสมัครเข้าศึกษาระบบโควตา (รอบสอง ส่งจากโรงเรียนของผู้สมัคร)ประจำปีการศึกษา 2561  23/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และ มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. 1  22/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นนักเรียนใหม่ระดับ ปวช. รอบโควตา (สมัครด้วยตนเอง)  12/01/2018

รับสมัครรอบปกติ ระดับปวช และปวส ประจำปีการศึกษา 2561  04/12/2017

รับสมัครรอบโควตา ระดับปวช และปวส ประจำปีการศึกษา 2561  04/12/2017